3-easy-steps
IoT-Ticket in brief
 • Etäseuranta ja -hallinta
 • Nykyaikainen, selainpohjainen UI
 • Raportointityökalu ja analytiikka
 • Big dataa hyödyntävä ja turvallinen
Kokonaisvaltainen ratkaisu
IoT-Ticket on (halutessasi) kaiken kattava alusta joka sisältää pilvipalvelun, palvelimen ja elektroniikan.
Helppo käyttöönotto
Voit käyttää IoT-Ticketiä palveluna (SaaS tai PaaS) tai ottaa sen käyttöösi omalta palvelimeltasi.
Ylläpidetty
IoT-Ticketiä kehitetään jatkuvasti.
Kustomoitavissa
IoT-Ticket voidaan kustomoida tarpeisiisi sopivaksi ja sen käyttöliittymä voidaan yhtenäistää brändiisi sopivaksi.
Käyttöesimerkkejä
 • Säännöllinen raportointi
 • Valvottu seuranta ja hallinta
 • KPI- ja toiminnallisen tehokkuuden seuranta
 • Laitteiston kunnnon valvonta
Helppokäyttöinen
Web-pohjaisen UI:n käyttö onnistuu kaikilta, eikä ole tarvetta lukea läpi käyttöohjeita.
Luotettava
IoT-Ticketin on kehittänyt Wapice, teollisuusyritysten luotettava teknologiapartneri.
Integroitavissa
IoT-Ticket on integroitavissa tietojärjestelmiisi.
Joustava
Voit käyttää koko IoT-Ticket alustaa tai vain osaa siitä. Hoida tiedonkeruu WRM247+ laitteellamme, tai omalla elektroniikallasi.
yleiskuvaus
Yleiskuva IoT-Ticketin etähallinta ja -seuranta mahdollisuuksista.

Yleiskatsaus

IoT-Ticketin Dashboard on moderni, verkkopohjainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Käyttäjä voi olla turvatussa yhteydessä etälaitteisiin esimerkiksi tarkistamalla niiden tilan, selaamalla raportteja tai pyytäen tilatietoja sen hetkisestä toimintatehokkuudesta. Lisäksi tarjolla on tehokkaita sisällöntuotannon työkaluja.

Dashboardia voidaan käyttää monessa vaihtoehtoisessa tilanteessa - esim. ajoneuvojen seurannassa, reaaliaikaisessa tehtaan- tai laitteiston seurannassa ja ohjauksessa. Koska työpöydän sivut ovat käyttäjän käytettävissä, hän voi vaihdella eri kontekstien välillä ja tutkia tietoa aina yritystasolta tehtaisiin, omaisuuteen ja tietosolmuihin.

interface-designer

Interface Designer

Interface Designer integroituu saumattomasti Dashboardiin ja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden luoda tai muuttaa sisältöä. Käyttäjä voi luoda uusia elementtejä tai lisätä kuvia, mittareita, kaavioita, taulukoita, Sankey-diagrammeja, painikkeita ja monia muita elementtejä suoraan Dashboardiin. Nämä elementit voidaan sitten liittää helposti tietoihin Dataflow Editorissa.

Luo käyttöliittymä graaffisesti Käyttöliittymän skaalaus eri asiakkaille Datan tunnisteet ja ominaisuus näkymä
"Vedä ja pudota" tyyppinen datan valinta Datan päivittämisen hallinta Erilaisia kaavioita (pylväskaavio, viivakaavio, pistekaavio, aluekaavio, ympyrädiagrammi)
Tunnisteita Tekstiruutu ja RTF-alue Dialogit
Taulukko Välilehdet Haitari
Piirtoelementit (suora, ympyrä, suorakulmio) Kulma-antureita (täysi, puolikas) Lineaarisia-antureita (vertikaaliset, horisontaaliset)
Painike ja vaihtopainike Kamera Valintaruutu
Pudotusvalikko Päivämäärän valitsin Ulkoinen sisältö ( sulautetut sivut )
Kartta Liukusäädin Kuvat
Tilaindikaattori Sankey diagrammi Edistysindikaattori
dataflow-editor

Dataflow Editor

Helppokäyttöinen Dataflow Editor on standardin IEC 61131-3 inspiroima, graafinen ohjelmointieditori, joka integroituu saumattomasti Interface Designer -työkaluun. Käyttäjä voi suunnitella tiedonkulun liittämällä toimintoja toisiinsa toteuttaakseen monimutkaisia logiikkatoimintoja, joita voidaan sitten käyttää ohjaustoimintojen suorittamiseen .

Web-pohjainen tiedonkäsittely (tapahtuma ja yksittäinen käsittely) Datan tunnisteet, työkalulaatikko ja ominaisuuksien näkymä Lohkojen asettelu periaatteella “vedä ja pudota”
Yhteys käyttöliittymäelementteihin Työpöydän sisällön vienti ja tuonti Absoluuttisen arvon lohko
Keskiarvolohko Laskulohko Laskurilohko
Jakolaskulohko Potenssiinkorotuslohko Logaritmilohko
Matemaattisten lausekkeiden lohko Maksimiarvolohko Minimilohko
N’juurilohko Numerosekvenssilohko Neliöjuurilohko
Vähennyslaskulohko Summalohko Ajastinlohko
Vakioarvolohko Simulointilohko (satunnainen, sini, neliö, kolmio) Ajastimet asetettavalla intervallilla
Navigaatiolohko Nykyinennäkymälohko Palvelimentilalohko
Logiikat (and, or, bit check, if-then-else, ordered execution, triggered value) Automaattinen sijoittelu

Yleiskuva

Luo raportteja yhtä helposti kuin mieleisessäsi tekstinkäsittelysovelluksessa. Ainoana erona se, että IoT-Ticketin raportit voit luoda verkkoselaimessasi ja niiden sisältö voi olla sekä dynaamista (hyödyntäen kerättyjä tietoja) että staattista (esim. ehdot).

 • Asennusraportteja
 • Tilaraportteja
 • Toimintaraportteja
 • Vikaraportteja
 • Ylläpitoraportteja
 • ja paljon muuta...

report-designer

Report Editor

Report Editor mahdollistaa raporttien suunnittelun Dashboardista tutuilla widget-työkaluja. Käyttäjä voi luoda uusia elementtejä tai lisätä kuvia, mittareita, kaavioita, taulukoita, Sankey-diagrammeja ja monia muita elementtejä suoraan raporttiin. Näiden widget-elementtien generoimat tiedot voidaan sitten määritellä Dataflow Editorin avulla.

Luo käyttöliittymä graaffisesti Käyttöliittymän skaalaus eri asiakkaille Datan tunnisteet ja ominaisuus näkymä
"Vedä ja pudota" tyyppinen datan valinta Datan päivittämisen hallinta Erilaisia kaavioita (pylväskaavio, viivakaavio, pistekaavio, aluekaavio, ympyrädiagrammi)
Tunnisteita Tekstiruutu ja RTF-alue Dialogit
Taulukko Välilehdet Haitari
Piirtoelementit (suora, ympyrä, suorakulmio) Kulma-antureita (täysi, puolikas) Lineaarisia-antureita (vertikaaliset, horisontaaliset)
Painike ja vaihtopainike Kamera Valintaruutu
Pudotusvalikko Päivämäärän valitsin Ulkoinen sisältö ( sulautetut sivut )
Kartta Liukusäädin Kuvat
Tilaindikaattori Sankey diagrammi Edistysindikaattori

Yleiskuva

IoT-Ticket on helppo integroida olemassa oleviin järjestelmiin, joko käyttäen elektroniikkaa, joka toimii datan tuloporttina IoT-Ticketin Big-Data palvelimelle tai ohjelmiston avulla, joka toimii IoT API:n kanssa.

Lisäksi tuki löytyy seuraaville antureille:

Kiihtyvyysanturi (Digitaalinen, kolmiakselinen, 16 bit, ±2g/±4g/±6g/±8g/±16g) GPS Lämpötila-anturi
connectivity diagram

WRM 247+

WRM 247+ on kestävä laite etähallintaan, -mittaukseen ja -ohjaukseen. Laitetta voidaan käyttää itsenäisesti tai osana IoT järjestelmää. Laite käsittää kattavat kustomointimahdollisuudet.

WRM 247+ on suunniteltu teollisuusolosuhteiden vaatimuksiin. Wapice tarjoaa myös täydet ohjelmistokehityspalvelut kohdejärjestelmälle.

 • GPS, GPRS/3G, Ethernet, WLAN
 • Reaaliaikainen seuranta
 • Reaaliaikainen diagnostiikka
 • Tapahtumat ja hälytykset
wrm-connectors
wrm-247
  WRM 247+ datalehti   EU Declaration of Conformity: WRM 247+

Moduulit

img-acceleration
Kiihtyvyys
img-can-data
CAN Data
img-can-open
CAN Open
img-monbus
ModBus Server
img-one-wire
One-wire
img-isobus
ISO11783 Monitor
img-modbus
Modbus
img-modbus-tcp
Modbus TCP
img-time
Aika
img-obd
OBD

 Räätälöidyn laitteen kehittäminen

Wapice tarjoaa laajaa palvelua internetiin liitettyjen laitteiden kehittämiseen yhdessä IoT-TICKETin kanssa tai yhdistettynä muihin järjestelmiin.

  Lue lisää osoitteesta wapice.com

Yleiskuva

IoT-Ticketin Analytiikka auttaa sinua ymmärtämään tietojasi paremmin. Voit tarjota asiakkaillesi ohjeita ja asiantuntija-analyysejä, jotka perustuvat pitkällä aikavälillä kerättyihin tietoihin. Verkkopohjainen ja helppokäyttöinen Analytiikka-työkalumme integroituu saumattomasti Dashboard -työpöytään. Yksinkertaisesti siirrä & pudota kiinnostavat tiedot kenttiin ja voit suorittaa Big data-kyselyitä.


Yleisiä käyttötapoja

Yleensä käyttäjämme aloittavat datan korrelaatioanalyysistä (Pearson-korrelaatio, histogrammit, parvikuviot) ymmärtääkseen mitkä tiedot vaikuttavat toisiinsa ja mitä on tärkeä seurata. Sen jälkeen on mahdollista tehdä syvällisempiä analyysejä, kuten karttoja, parvikuvioita, viiva- ja palkkikaavioita. IoT-Ticketin analytiikka tukee myös automaattista epänormaalin arvon havaitsemista käyttäen uusinta käyräsovitusalgoritmia (esim. ei-parametrinen regressio). Kyseisessä algoritmissa käyrä sovitetaan automaattisesti käytettävissä oleviin tietoihin, joiden varmuus on 95 %; jos pisteet ovat kaukana käyrästä, käyttäjä saa visuaalisen ilmoituksen asiasta. Tämä on erinomainen työkalu esim. vaarallisen tilanteen havainnointiin, esim. automaatiojärjestelmien epänormaalin käyttäytymisen havaitsemiseen.


Pintaa syvemmälle R-kielen avulla

Jos analytiikkatyökalumme eivät riitä ja haluat käsitellä tietojasi täysin vapaasti, meillä on vielä yksi työkalu, jota voit kokeilla: R-käyttöliittymä Big-Data-klusteriin. R on ohjelmointikieli tilastotieteellistä ohjelmointia varten, ja se kattaa laajan valikoiman analyysimahdollisuuksia. Lisäksi R-käyttöliittymää voidaan laajentaa yli 6000 CRAN-pakateilla, jotka mahdollistavat erityiset tilastolliset tekniikat, graafiset esitysmuodot, tuonti- ja vientimahdollisuudet, raportointityökalut jne. Näin voit käsitellä tietojasi miten haluat.